Hof-Minne 2015

Forord side  1
Bergan, Per Arild Hof herredshus Side  2
Grønseth, Arne Leie av 3. etasje i herredshuset side  6
Gurrik, Arnulf Krigsårene i Hof side  8
Bergan, Per Arild Flere fra Hof deltok i gjenoppbyggingen av Finnmark side  12
Knappen, Audun Gårdsnavn i Hof, del 3 side 14
Regler for Erlæggelse af Hundeafgift i Hofs Herred side 18
Nordseth, Fred Eidsfos Hall, «Hallen» side 20
Reise Skotselv – Eidsfoss side 25
Nordby, Christian Erik Nikolai «Skeibinder» – eneboer i Svartkjenna side 26
Hunskaar, Kristian Ola rumpedenger på Berg i Hof side 29
Halvorsen, Roger Historien om Foxen og røverne på Tjuvborgen side 30
Årvik, Erna Borge Barneleker side 34
Grennæs, Ole Bertil Vannsenking i Vassåsvassdraget side 36
Larsen, Asbjørn Englevakt side 39
Høstmælingen, Anne Kristine Referat fra årets turer side 40