Hof-minne 2016

Forord side  1
Bergan, Per Arild Hof sentralskole 60 år Side  2
Gurrik, Arnulf Jord- og skogbruksdrift på Gurrik side  7
Lillehof, Aud-Marit Gudrun Fosen forteller om slekta i Hof side  12
Fosen, Gudrun Et hundreårsminne side  14
Larsen, Asbjørn En original side 15
 Nøkleby, Anders Varden på Skibergfjell side 17
Gurrik, Per-Kristian  Blåkollen og hekseprosessen mot Helle (1652) side 21
 Bergan, Per Arild  Eidsfoss Guttemusikkorps side 25
Grønseth, Arne  Speideraktivitet i Hof på 1950 og 60 tallet side 28
Bergan, Per Arild Søndagsskolen i Eidsfoss kirke på 1940 tallet side 31
Makloufi, Else  og Høstmælingen, Anne Kristine  Portrett av Gunnar Haugestad – en utflyttet Hof-sokning side 34
 Politivedtekter for Hof herred 1924 side 38
Høstmælingen, Anne Kristine  Referat fra årets turer side 40