Hof-minne 2017

 

Forord side  1
Per Arild Bergan Hof anno 1837
Kart over Hof
Side  2
Aase Nøtnæs Bygden vår side  5
Else Makloufi Maleren Jahn Ekenæs side  6
Kolbjørn Grønseth Johan Lysaker side  15
Arne Grønseth Hvem var egentlig Rottenikken? side 17
Birgit Eberg Solbu Aksel Solbus tid som vikarprest i Hof side 22
Anne Kristine Høstmælingen Begravelsesskikker i Hof, Holmestrand og Re side 27
Gudrun Helen Fosen Bestefars siste reis side 31
Gudrun Helen Fosen Søndagstur til onkel Ole i Hof side 32
Randi M. Lian Omsorgspersonen Elsa Grønseth side 33
Arnulf Gurrik Skogen på Gurrik side 37
Christian Erik Nordby Øvre Håvåsen side 43
Christian Erik Nordby En sjelden fangst side 46
Høstmælingen, Anne Kristine Årets turer side 48