Hof-minne 2018

 

Redaksjonskomitèen Forord side 1
Rolf Sørensen Historien til Hof – gjennom milloner av år side 2
Per Arild Bergan Fisking var viktigere enn våronna! side 9
Christian Erik Nordby Den første bilen på Eidsfoss side 13
Ulf Nyhus Tøger og Kristiane Olsen, Eidsfoss på 18- og 1900-tallet side 15
Aud-Marit Lillehof Vel blåst – Lemmelåven nede! side 17
Per Arild Bergan Vakker smijernsport innvies søndag ved Eidsfoss kirke side 18
Tore Arnulv Hagen Synnøve Haugan – «Gullstrupen fra Stuabrua» side 20
Christian Erik Nordby Erik Tollefsen side 23
Sidsel Vagnild Båndene mellom Eidsfoss og Christiania side 26
Per-Kristian Gurrik «Ewig rauschen deine Wälder» side 28
Randi M. Lian Marie Hansen side 31
Gerd Helene Schultz Tyv-lytting på møkkahaugen side 34
Randi M. Lian Alfhild Kvilhaug side 35
John Ravnaas En gammel skautraver fra Hof side 38
Anne K. Høstmælingen /
Aud-Marit Lillehof
Referater fra årets turer side 41