Hof-minne 2019

 

Redaksjonskomitèen Forord side 1
Kim Hjardar Var Hof en sentralplass i vikingtid? side 2
Ingebrigt Dahle Gammel kultur i Hof side 12
Per Arild Bergan Ingbrigt Dahle side 14
Christian Erik Nordby Dagseidløkka, Gulbrandsløkka eller Peikløkka side 16
Christian Erik Nordby Dramatisk forbryterjakt på Eidsfoss side 18
Christian Erik Nordby Kongelig camping på Dagseidløkka? side 21
Randi M. Lina /
Else Makloufi
Kjerringa mot strømmen side 23
Else Makloufi /
Ole Bertil Grennæs
Sven Pedersen Goverud (1804-1859) og Peder S.Goverud (1834-1921) side 29
Sverre Nordseth Hof-elever på Hokksund gymnas side 32
Ulf Nyhus Olette og Nils Nyhus side 35
Per-Kristian Gurrik Folkemusikken i Vestfold side 37
Åse Marie Green Kulturminneregistrering i Hof – Status 2019 side 38
Anne K. Høstmælingen Flytteattest for Ole Ottersen Gjelstad som flyttet fra Hof til Sande i 1887 side 40
Anne K. Høstmælingen Referater fra årets turer side 42