Hof-minne 2020

Redaksjonskomitèen Forord side 1
Aud-Marit Lillehof Minneord om Arne Lofsberg side 2
Geir Buan Overgangen fra okkupasjon til fred i Hof i mai 1945 side 3
Christian Erik Norby Eidsfoss under krigen side 7
(Forfatter ukjent) Hamstring og rasjonering side 12
Per-Kristian Gurrik «Firkløverpause» i Hof-skogen side 13
Per Arild Bergan Ishavsveteranen fra Hof som ble venn med Roald Amundsen side 14
Einar Ottarsen Onsøien Krigsseiler fra Hof side 17
Christian Erik Norby Kabrettaplassen og Kabretta side 22
(Forfatter ukjent) Vestfold privatbaner side 25
Arnulf Gurrik og
Kolbjørn Grønseth
Den private middelskolen i Hof 1943 – 45 side 26
(Forfatter ukjent) Seterliv i Hof side 28
Sidsel Vagnild,
Per Arild Bergan og
Ulf Nyhus
Historien om Jørgen Evensøn Teien side 30
Randi M. Lian Lyn Sjue side 32
Christian Erik Norby Eidsfossingen: Petter Olsen side 37
Ole Bertil Grennæs Lemmelåven – en statusrapport side 40
Else Makloufi Husmannsplassen Jønsvika side 42
Christian Erik Norby Historiske rariteter side 44