Hof-Minne 2010

Innhold:

Forord side 1
Martinus Lørdahl, en av Hofs «store sønner» side 2
Dønviks bøye side 6
Minner fra gamle Eidsfoss side 9
Brobakken dampsag i Hof side 12
Madame Cappelen på Eidsfoss og to av hennes planter fra «Eidsfos Flora» side 18
Aposteljern side 22
Jarlsberg 13. november 1937, Eikern-veien må bygges ferdig side 23
Løken – minnenes elv side 24
Skyssvesenet og gjestgiverier side 26
Hof Historielag, referater fra årets turer i 2010 side 31
Eidsfoss Verk herjet av brann side 34
Hans Halvorsens verksted side 36
Kopstad-kroken i gamle dager side 40
Gammel vise side 44
Forord
Kjære medlemmer og andre lesere!

Velkommen til årets utgave av Hof-Minne. 2010 har vi nok en gang vært så heldige å ha mange ulike bidragsytere. Vi har i år flere artikler om kjente personer fra Hof, deriblant den internasjonalt kjente skøyteløperen, idrettsmannen og idrettsadministratoren Martinus Lørdahl og den driftige verkstedeieren Hans Halvorsen. Martinus Lørdahls plass ved Bislett i Oslo er kanskje kjent? 17. september i år ble representanter fra Hof Historielag invitert til avdukingen av Per Ungs byste av Martinus Lørdahl ved Bislett stadion. Hans Halvorsens godt bevarte og komplette mekaniske verksted er enestående i sitt slag i Norge og befinner seg nå på Norsk Teknisk Museum, hvor utstillingen «Halvorsens verksted» ble åpnet i september 2010.

Videre vil vi nevne artikkelen om en for mange ukjent del av Eidsfos Verks industrivirksomhet, produksjonen av livbåter, den såkalte Dønvigs bøye.

Historien om landets første kvinnelige botaniker, Madame Cappelen på Eidsfoss, og hennes bok «Eidsfos Flora» byr også på interessant lesning. Artikkelen om Brobakken Dampsag i Hof, forløperen til dagens hjørnesteinsbedrift Haslestad Bruk AS, gir et godt historisk tilbakeblikk på fremveksten av en av bygdas største arbeidsplasser.

Også i år har vi valgt å trykke referater med bilder fra historielagets turer. Disse bildene, sammen med bilder fra tidligere turer og mye annet interessant , ligger ute på historielagets nettside. Vi oppfordrer medlemmene våre og andre interesserte til å ta en titt på den. Adressen er: www.hofhistorielag.wordpress.com, evt. kan man søke på en av søkemotorene.

For å gjøre arbeidet med utsendelse av informasjon, giroer etc. til medlemmene enklere og billigere, vil vi gjerne gjøre dette elektronisk så langt det lar seg gjøre. De av våre medlemmer, nyinnmeldte så vel som «gamle», som har e-postadresse, oppfordres til å sende denne til Aud-Marit Lillehof. Hennes e-postadresse er: aud-m-li@online.no. De som ikke har e-post,v il få informasjon i posten som tidligere.

Vi minner om at årets hefte kan kjøpes i DnB Nors filial i Hof, på Hof Herredshus, hos Joker i Sundbyfoss samt hos styremedlemmene i Hof Historielag.

Vi takker alle årets bidragsytere og annonsører og ønsker God Jul til alle!

Hilsen redaksjonskomitéen: Else Makloufi, Anne Kristine Høstmælingen, Arnfinn Svendsen, Per Kristian Gurrik, Per Arild Bergan.