Hof-Minne 2011

Forord side 1
Innvielse av pleiehjemmet i Hof, fra avisen Fremtiden 27.01.1955 side 2
Mitt liv som jeg husker det og har blitt det fortalt, av Asta Grov side 4
Bygutt på landet – et sommeropphold i Hof etter krigen side 12
Da strømmen kom til Eidsfoss side 14
Kåpestabburet på Holt side 17
Brekke og Stubben side 19
Ekern og Eidsfoss, fra Drammens Tidende 13.06.1911 side 20
Om maleren Eugen Emanuel Knudsen side 23
Gode arbeidsforhold for presten i Hof, fra Bygdenes Blad 10.02.1965 side 26
Da Sundbyfoss var Hofs navle, fra Tønsbergs Blad 28.03.1994 side 28
Hof Historielag, referater fra årets turer 2011 side 31
Om kulturminneregistreringen, ved Åse Marie Green side 36
Historien om krigsseileren Knut Nordstrøm side 38
Slakter’n side 41
Slakting til jul på 1950-tallet side 42
Slakter Per (Peder Anton) Kristiansen side 44

Forord:

Kjære medlemmer og andre lesere!

Velkommen til årets utgave av Hof-Minne, det 12. i rekken. Også i år har vi vært så heldige å ha mange bidragsytere. Uten dere – stopper Hof-Minne. Innholdet er variert, vi håper dere liker noe av det.

Vi har flere eldre avisartikler oversendt av ivrige historielagsmedlemmer. Den tidligere Drammensavisa Fremtiden skrev i 1955 om innvielsen av Hof pleiehjem. Den er svært aktuell i år, da vi har fåt nytt pleiehjem på Veset. Vi kan sammenlikne forholdene på det «nye pleiehjemmet» for 56 år siden med det nye Veset bo- og aktivitetsenter i dag.

Ranveig Jalland har gitt oss et innblikk i sin mor, Asta Grovs dagbok. Asta levde et langt og begivenhetsrikt liv, stort sett innenfor Hofs grenser. Hun var datter av skredder Jørgensen, som vi hadd en artikkel om i 2004. Fortellingen er gjengitt med Astas egne ord, med litt redigering.

Slakting hjemme var en viktig begivenhet fram til ca 1960. Det var slakting av dyr på gårdene og av villagriser til jul. Vi har 3 forskjellige innlegg om det temaet.

Visste noen at Sundbyfoss har vært Hofs navle? En avisartikkel fra noen år tilbake forteller om det.

Drammens Tidende skrev i 1911 om Ekern og Eidsfoss.

Hvordan var det å komme som prest til Hof for snart 50 år siden? Les hva Bygdenes Blad sier om den saken.

En bygutt fra Oslo kom til Hof for å fetes opp etter krigen. Nok en beretning fra vår nære fortid. Nevnes bør også en morsom og interessant historie om maleren Eugen Emanuel Knudsen.

Åse Marie Green har et innlegg med viktig informasjon om det pågående arbeidet i forbindelse med kulturminneregistrering.

Referater med utvalgte bilder fra årets turer trykker vi også i år. Disse bildene, sammen med bilder fra tidligere turer og mye annet, ligger ute på historielagets godt oppdaterte nettside. Vi oppfordrer medlemmene våre og andre interesserte til å ta en titt på den. Adressen er: www.hofhistorielag.wordpress.com.

For å gjøre arbeidet med utsendelse av informasjon, giroer etc. til medlemmene enklere og rimeligere, vil vi gjerne gjøre dette elektronisk så langt det er mulig, De av våre medlemmer, nyinnmeldte så vel som «gamle», som har e-postadresse oppfordres innstendig om å sende denne til Aud-Marit Lillehof, e-postadresse: aud-m-li@online.no. De som ikke har e-post, vil få informasjon i posten som tidligere.

Vi minner om at årets hefter kan kjøpes i DNBs filial i Hof, på Hof Herredshus, hos Joker i Sundbyfoss, hos optiker Else Morseth på Hvittingsfoss, samt hos styremedlemmer i Hof Historielaget.

Vi takker alle årets bidragsytere og annonsører og ønsker God Jul til alle!