Hof-Minne 2006

 Innhold:

Forord side 1
Hoppbakker i Vassås side 2
Hoppbakker i Sundbyfoss etter 1945 side 3
Hoppbakker i Hof og på Haslestad side 4
Hoppbakker i Eidsfoss side 8
Kaarby sjømannsmisjon side 10
Hof ungdomslag i perioden 1897-1940 side 12
«Bondegutten» – et håndskrevet blad utgitt av Samtaleforeningen i Vassås side 20
Meny fra en kongelig middag i 1879 side 23
Hof Skytterlag side 24
Krigsminner fra fronten våren 1940 side 25
Isgjedde side 30
Fogstad ca 1900 side 32
Klosterlasse, jesuitt og tønsberggutt side 34
Rettelser side 36

Forord:

Kjære medlemmerog andre lesere!

Velkommen til Hof-minne 2006. I årets utgave kan du bl.a. bli kjent med fenomenet «Bondegutten», et lokalt, håndskrevet tidsskrift som vel er nokså ukjent.

Vi har samlet minner om de mange hoppbakkene i bygda og om gjeddefisket som tidligere var et godt tilskudd til husholdningen.

Du kan også lese selvopplevde erindringer om de dramatiske dagene i Norge i 1940. Sjømannsmisjonen og ungdomslaget har også fått sin plass.

Litt utenom det helt lokale, har vi tatt med en historie om tønsberggutten  Lars’ eventyrlige liv på 15-16 hundre-tallet.
Vi takker alle bidragsytere og minner om at vi stadig tar imot tips om emner for senere år.
Også annonsørene våre fortjener stor takk for støtten.
God lesning og gledelig jul!

Hilsen redaksjonskomiteen

Holmestrandsposten:

Flere steder i denne utgaven av Hof-Minne vil du finne annonser fra Holmestrandsposten Onsdag den l8de September1895, No 73 52 Aarg.