Hof-Minne 2007

Innhold:

Forord side 1
Telefonen side 2
Telefonsentralen i Hof side 5
Litt telefonhistorie fra Eidsfoss side 9
Bergbudeias butikkærend bivånet side 11
En liten reiseskildring side 12
Postgangen på Eidsfoss side 13
Litt om vassdraget Østelva – Vestelva – Lianelva – Rønnebergelva og videre mot Drammen side 15
Fra Bondegutten «Hva navn barnet fikk» side 19
Kåpestabbur side 21
Gamle bygningsdetaljer fra Hof side 25
Vestfold fylkes kulturvernpris side 26
Hof UL under krigen side 27
Hof UL etter krigen side 28
Ungdomslaget side 34
Fra Solglytt side 35
Eika på kirkegården side 28
En vise om Ole Høiland side 39

Forord:

Hof historielag kan også i år presentere sitt årshefte, Hof-Minne 2007.

Telefonhistorie i bygda får en god del spalteplass denne gangen, og her er det mange som har bidratt.
Fra i fjor har vi videreført omtalen av Hof ungdomslag.
Du får også en oversikt over alle de sjeldne kåpestabburene som finnes i Hof.

Fra Eidsfoss bringer vi en morsom skildring av lokal postombæring tidlig på 1900-tallet.
Ellers kan du lese om fløting i vassdraget, en gammel reiseskildring og mye annet.
Tidligere har vi oppfordret leserne til å komme med stoff til oss, og noen har fulgt oppfordringen.

Takk for det! Andre ting vi gjerne mottar fra leserne er bilder av gamle, fine bygningsdetaljer. Som

dere vil se, har vi allerede noen slike i år. Gamle kister og skap e.l. vil vi også gjerne få se.
Fortsett med å sende oss stoff eller tips til emner vi bør ta tak i.
Gledelig jul og god lesning.

Hilsen redaksjonskomiteen