Hof-Minne 2008

Innhold:

Forord side 1
Minneord om Nils Beitnes side 2
Våre falne side 3
Litt historikk om skogsbilvegen Grønseth – Hajern side 12
Et minne om en særlig flink bror side 15
Stina og Timan, to som aldri ga seg over side 16
En lite kjent portrettmaler fra Hof, Martin Pedersen Vike side 20
Hof sentrum omkring 1935 side 22
Teatertur til hovedstaden i gamle dager side 24
Ragnhild Andrine Sundbyfoss – Hofjenta som ble professor og miljøvernforkjemper side 25
Bondestallen side 28
Barndomsminner og oppvekstkår side 30
Mikkjel Fønhus og hans forbindelse til Hof side 35
Sykkeltur til London side 36

Forord :

Vi ønsker leserne velkommen til et nytt årshefte, Hof-minne 2008.

Mye av innholdet denne gangen bygger på beretninger om og av kjente og ukjente sambygdinger eller andre med tilknytning til Hof. Spesielt minnes vi vårt mangeårige, aktive medlem Nils Beitnes, som gikk bort i sommer.

Hof-Minnes hovedoppslag i år er viet våre falne fra 2. verdenskrig.

Artikkelen «Barndomsminner og oppvekstkår» av Elise og Odd Lian vil sikkert vekke minner hos mange. For øvrig vil vi nevne en spesielt historisk interessant artikkel om den såkalte «Tyskervegen». I tillegg til dette, minnes vi også hesten og dens plass i dagliglivet i eldre tid. Dessuten følger vi to unge damer på sykkeltur til London, tidlig på 50-tallet.

Vi takker alle bidragsyterne og ønsker alle gledelig jul og god lesning.

Redaksjonskomiteen.