Hof-Minne 2009

Innhold:

Forord side 1
Til minne om Kjell Andresen side 2
Om Haslestadbanen – en blanding av historiske fakta og gode minner side 4
Minner fra Haslestadbanen i 50-årene side 10
Gamle bygningsdetaljer fra Hof side 12
Fotballbaner på Eidsfoss side 13
Om hundre år er allting glemt? side 15
«Kongeveien Christiania – Scheen» klar for turgåere side 19
Streif fra gjengrodde stier og boplasser side 25
Vassås barnemisjon side 26
1887 – Eidsfos Verks Priskurant over Støbegods og Landbruksredskaber side 28
Forstår du hofdialekten? side 31
Amurlia i Vassås, et stedsnavn knyttet til plantenavnet «Amur» side 32
Brann side 35
Franskapalen ved Eidsfoss kro side 37
Hof Historielag, referat fra årets turer i 2009 side 38

 Forord:

Kjære medlemmerog andre lesere!

Velkommen til årets utgave av Hof-Minne.

Vårt mangeårige styremedlem Kjell Andresen gikk bort i sommer, og vi minnes ham i en egen artikkel.
I år har vi vært så heldige å ha mange bidragsytere, noe vi er veldig glade for. Vi har bl.a. hele tre artikler om bygdas tidligere idretts- og fotballbaner. Vi har lånt en artikkel om den gamle kongeveien mellom Christiania og Scheen, skrevet av Botne Historielags Lars Engelstad. Vår egen Arne Lofsberg har vært med på prosjektet. Artikkelen sto i Botne Historielags årsskrift «Botnar» i 2006. Siden Lars og Arne i år har merket deler av kongeveien som går igjennom Hof og satt opp flere kasser og skilt med informasjon, burde artikkelen være ekstra interessant..

Vi kan også presentere en artikkel om slektsforskning, en artikkel om Vassås Barnemisjon, noen minner fra gamle Eidsfoss og en historisk og botanisk innføring i planten ‘Myske’, også kalt «Amur».

I år har vi også valgt å trykke referater med bilder fra historielagets turer, forhåpentligvis til glede for mange av deltagerne. Flere bilder, både fra i år og tidligere år, og mye annet interessant stoff ligger ute på historielagets egen nettside.

NB ! For å gjøre arbeidet med utsendelse av informasjon, giroer til medlemmene enklere og billigere, vil vi gjerne gjøre dette elektronisk så langt det lar seg gjøre. Vi ber derfor de av våre medlemmer som har e-post, om å oppgi sin e-postadresse til Aud-Marit Lillehof. E-postadressen er: aud-m-li@online.no
De som ikke har e-post, vil få informasjon i posten som tidligere.

Vi er blitt bedt om å oppgi i heftet hvor dette kan kjøpes. Foruten hos styremedlemmene får man kjøpt heftet i DnB NOR i Hof, på Hof Herredshusog hos Joker i Sundbyfoss.

Vi takker alle bidragsytere og annonsører og ønsker God Jul til alle!

HiIsen redaksjonskomiteen

Hof-Minne 2009