Hof-Minne 2003

Innhold:

Forord side 1
Da klokka klang side 2
Eidsfoss skole side 3
Hof skole side 7
Kaarby skole side 11
Vassås skole side 14
Den flyttbare fylkesskolen side 19
Forsamlingshuset Emaus side 21
Jordmødrene side 23
Hof sanitetsforening side 28
Eidsfoss sanitetsforening side 31
Kaarby sanitetsforening side 33
Vassås sanitetsforening side 34
Veven fra Hof og dens historie side 35
Juleforberedelsær – slakting side 37
Ødegårdsanlegget i Vassås – Nytt fra sesongen 2003 side 39
Vassås – en senmiddelaldersk gård i indre Vestfold side 40
Ødeåkrer og vegetasjonsendringer ved middelalderødegården i Vassås side 42
Til glede for mange – skjøtsel på middelalderødegården i Vassås side 44

Forord:

Desember nærmer seg, og igjen sender vi Hof-Minne som hilsen til medlemmene våre. Mange har bidratt med stoff til dette nummeret, som er det fjerde i rekken.

Hjertelig takk til dere alle. Skolehistorie i Hof har vært et tema i år. Noe er publisert forskjellige steder før, men vi har ønsket å få samlet en del av det på ett sted. Dette stoffet kan nok utdypes videre.
Et annet hovedtema kan vi kalle helserelatert, her presentert ved  sanitetsforeningenes arbeid og jordmødrenes innsats.

Arkeologene som har hatt ansvaret for utgravningene i Vassås har levert en fyldig rapport om sommerens arbeid. Spennende lesning!

Vi håper dere vil ha glede av å lese om dette og de andre emnene vi har skrevet litt om i år. Samtidig ønsker vi dere en gledelig jul!
Med hilsen fra Hof historielag
Sidsel Vagnild

Redaksjonskomiteen i år: Else Makloufi, Arnfinn Svendsen og Sidsel Vagnild