Hof-Minne 2004

Innhold

Forord side 1
Kvern- og sagbruk side 2
Ungdomsminner fra Lians elv side 5
Skaudrift side 10
Budeia på Holt side 12
En fingernem familie side 13
Dukkefabrikken side 16
Skredder Chr. Jørgensen side 18
Hillestad trevarefabrikk side 20
Frantz Tømmeraas tredreiebedrift side 21
Radioreparatøren i Hof runder 70! side 22
Da vinterstormen ordnet opp side 24
Hof sementvarefabrikk side 25
Barneklær ca. 1930 side 27
Årets 100-åring, Eidsfoss Kirke side 28|
Mine krigsopplevelser fra min deltakelse fra 11/4-8/5-1940 side 30
Livet ved Hof Elektrisitetsverk i gamle dager side 39

Forord:

Kjære medlemmer av Hof Historielag og andre lesere!
Årets Hof-minne er det 5. i rekken og når altså i år en aldri så liten milepel. I dette nummeret har vi ønsket å sette i fokus ulike slag bedrifter og virksomheter i bygda som kanskje har gått eller snart vil gå i glemmeboka. Vi fant imidlertid snart ut at vi bare klarte å samle stoff om et lite utvalg av slike. Andre må utstå til et annet år, og her trenger vi hjelp og tips fra dere lesere. Hjelp oss i god tid å få oversikt
over denne delen av bygdehistorien, så vi kan få formidlet dyktige Hof-folks virksomhet i eldre tid i et senere nummer.

Eidsfoss kirkes 100-års jubileum er omtalt, og noen gode Eidsfosshistorier har vi fått med i år også.
Som dere ser har andre enn redaksjonskomiteen bidratt med tekster, noe vi er spesielt gladefor. Fortsett med det!

Redaksjonskomiteen i år: Else Makloufi, Arnfinn Svendsen, Per Kristian Gurrik og Sidsel Vagnild.

God lesning og gledelig jul!