Hof-Minne 2001

Innhold:

Forord side 3
Minner fra en svunnen seterdrift side 5
Dyrskue i Hof side 8
Stamfaderen Kong Kristian den 4de side 10
Dråper av fransk blod side 12
Klar—–Ild side 15
Jernbaneminner fra Kopstad side 24
Madame Cappelen side 26
Hof private middelskole side 29
Skøyerstreker på Vassås side 33

Kjære medlemmer og andre lesere!

Når vi nå presenterer Hof-Minne 2001 vil vi takke medlemmer og andre som har kommet med bidrag til heftet. Det var nettopp ønsket vårt, å bringe fram i lyset bygdehistorie som Hofsokninger sitter inne med i dag.

I år bringer vi ganske «oppsiktsvekkende» slektshistorie og skildring av seterliv og dyrskue. Det passet godt å få med noen barndomsminner om jernbanen, siden det i år er 100 år siden Tønsberg-Eidsfossbanen startet. Ikke alle var vel klar over at Hof engang hadde sin egen private middelskole, som vi får en artikkel om her.

Som i fjorårets hefte kan vi lese om en av de dyktige damene på Eidsfos Hovedgård, denne gang Madame Cappelen. Noen skøyerstreker fra Vassås har vi også fått med. Sist, men ikke minst har Kolbjørn Grønseth tatt  jobben med å dokumentere Hof Skytterlags 140 år lange historie.
Det har vært en hyggelig oppgave å redigere alt dette stoffet, og vi takker bidragsyterne hjertelig.

Med hilsen for styret i Hof Historielag