Hof-Minne 2002

 Innhold:

 
Forord side 1
Om vareforsyning og handel side 2
Eidsfoss Samvirkelag side 6
Brekke Varelager side 7
Kopstad Landhandel side 9
Hof Handelslag side 11
Lørdal og Nøtnes side 13
Sundbyfoss Landhandleri side 16
Haslestad Landhandleri side 18
Kleppan Landhandel side 22
Lunde Vassås Landhandel side 23
Ungdomslag side 24
Gammelt dokument side 26
Vassås kaster nytt lys over middelalderen side 27
Sang og musikk i gamle dager side 31
Noen småstubber fra Fredrik Holts tid side 35
Om min bestefar Alfred Bakke side 37
Anna Mann og trussel om skoleris side 39
Lokalhistorisk arv – tar vare på vår lokalhistoriske kulturarv side 40

Forord:

Kjære medlemmer og andre lesere!

Igjen har vi gleden av å komme med nytt nummer av Hof-minne. I denne utgaven har vi først og fremst ønsket å få frem noe av bygdas mangfoldige butikkhistorie.
For noen mannsaldre siden var det 10 dagligvareforretninger i Hof kommune, og vi glemmer fort hvordan det var. Litt stoff om ungdomslagene og deres virksomhet har vi også samlet.

Ødegården i Vassås har opptatt historielagetsiden 1999. I sommer har både våre medlemmer og arkeologene vært i virksomhet der oppe. Her kan vi lese om utviklingen.

Avdøde Alfred Danielsen, Våle, leverte for noen år siden et portrett av sin morfar Alfred Bakke, en markant skikkelse i Eidsfosshistorien. Dette, og tilsendt stoff fra interesserte enkeltpersoner setter  vi stor pris på og bringer med glede videre. Artikkelen om musikklivet i Hof er giengitt med tillatelse fra forfatteren Andreas Nøkleby. Den har tidligere vært publisert i Vestfold-minne i 1987.

Hjertelig takk til alle bidragsytere.

Med hilsen for styret i Hof historielag