Hof-Minne 2000

  Innhold:

Forord side 3
Vestfold – Hvalfangstens Klondyke side 5
Humle – en gammel nytteplante side 15
Noen Sømbifoss-historier side 16
Karen Toller Hausmann side 17
Utdrag av 100-års beretning for Frihug Ungdomslag side 21
Sundbyfossen side 24
En julekveld side 26
Takk til side 29

Forord:

Kjære historielagsmedlemmer!

Mange av dere husker sikkert Hof-minne, – lagets årshefte som
kom ut i 80-årene. Mange har forhåpentlig også tatt vare på
heftene som daværende formann i Hof Historielag, Andreas
Nøkleby, var mester for.

Styret vil nå prøve å ta opp igjen denne verdifulle tradisjonen, og
presenterer herved Hof-minne år 2000.

I årets hefte kan du blant annet lese om førstereisguttens tur på
hvalfangst. Det er Ole Kristian Sjue som har vært så snill å dele
disse over 50 år gamle minnene med oss. Elise Lian forteller om
stilig ball på Granly i forgangen tid, og vi har en artikkel om
Karen Toller, forretningsdame på Eidsfoss på 1700-tallet.
Mølla i Sundbyfoss får også sin omtale.  Det er Rune Nordeide som har
latt oss publisere en tekst om mølla og annen virksomhet som har hatt
Sundbyfossen som sitt grunnlag.
Vi har også valgt å presentere noe stoff fra Halvdan Bekkevolds
produksjon.

Denne gangen har styret utgjort redaksjonskomiteen.
For senere nummer oppfordrer vi medlemmene til å komme med
ideer til emner, bildestoff eller annet, og kanskje noen melder seg
frivillig eller lar seg velge til å delta i en redaksjonskomite.
Vi håper Hof-minne 2000 blir godt mottatt og at dere får glede
av innholdet.