Hof-minne 2013

Forord
Bergan, Per Arild Kampen for kvinners stemmerett – også i Hof side 2
Bygningsdetaljer fra Nordre Gran side 7
Bjerke, Alf Erindringer – Minner fra oppveksten i Hof side 8
Kommunesammenslåing anno 1965 – fra Bygdenes Blad Hof 10.02.1965 side 12
Knappen, Audun Gårdsnavn i Hof side 14
Knappen, Audun Tragedie på Eidsfoss for 150 år siden side 18
Bilde fra Hof skole 1895 side 20
Else Marie Backe forteller om sin barndom på Eidsfoss side 21
Grønseth, Kolbjørn Grønsetbekken side 25
Nordby, Christian Erik Da fylkesmann Meinich plantet Douglasgran på Skibergfjell side 26
Svendsen, Arnfinn Bilde fra Sundbyfoss fra krigens dager side 29
Argel, Liv Minner fra Hof i 1930-årene side 30
Referat fra årets turer side 36
Hengebrua over Bergsvannet side 40
Vagnild, Sidsel Kjøp og salg av kirker og kirkegods i Hof side 42