Hof-Minne 2005

Innhold:

Forord side 1
Hofs egen fotograf – Reidar Hornbæk side 2
A/S Hof Sag & Høvleri side 4
Historielagets loho side 5
Sagbruk i Kopstadfoss side 6
Kopstad trevare side 9
Teglbrenning på Hafsrud side 10
Lørdal Trevarefabrikk side 11
Smia i Dokka side 12
Vassås skole – minner fra 1926 – 27 – 28 side 14
Seterdrift side 15
Foredling av råstoff på lokalt plan – Ysterier i Hof side 16
En gammel pensjonist tenker tilbake side 18
De 43 spørsmål side 20
Et minne fra 1905 i brev til Eidsfoss side 25
Klipp fra Jarlsberg 1905 side 26
Michael Skjelderup side 28
Ole Hallerud side 30
Vil bilen erobre veiene? side 32
Skikkær i him og kjærke side 33
Ei lia prestehistorie side 35
Tipp & Plan side 36

Forord:

Kjære lesere!
Velkommen til et nytt nr. av Hof-minne.
Som en fortsettelse av fjorårets tema har vi i år samlet nye minner om større og mindre arbeidssteder og bedrifter med ulik virksomhet og produksjon av diverse slag, fra smier og ysterier til teglbrenning og foto m.m.

Vi får også et godt innblikk i trygdevesenet  i Hof for en liten mannsalder siden.

Gjennom klipp fra avisen Jarlsberg, årgang 1905, finner vi enkelte lokale «nyheter». De store politiske begivenhetene så vi ikke som vår oppgave å belyse. Men utvalger viser hvilke gode råd for folkehelse og dagligliv en dagsavis kunne by leserne for 100 år siden!

Vi takker alle bidragsyterne som skaffer oss hyggelig stoff. Uten dere ville det ikke bli noe Hof-minne.

Takk også til Holmestrand kommune for utlån av Jarlsberg 1905.

God lesning og gledelig jul!