Torsdagskonserten 2-06-2016

Sande k.Referat fra arrangementet «Ut på tur med Torsdagskonsertene», torsdag 2 juni, 2016.

Årets tur gikk til Sande kirke. Rundt 15 personer reiste i privatbiler til den gamle middelalderkirken fra ca. år 1100, sentralt beliggende i Sande sentrum.

Vi ble vel tatt imot av kirketjener Bent Ove Weberg, og deretter ønsket Gert Olav Green fra Hof kommune de frammøtte velkommen til omvisning i Sande kirke med påfølgende konsert ved koret «De Damene». Han ga deretter ordet til kveldens omviser, Sissel Skeide fra kirkekontoret i Sande. Hun ga oss en grundig innføring i middelalderkirkens historie, fra den ble reist av bøndene i Sande i perioden 1066-1093 og fram til vår tid. Plasseringen av kirken er spesiell. Opprinnelig var kirken planlagt reist på Åshaugen, nord for Sande sentrum, men historien forteller at materialene en natt ble flyttet av de underjordiske Veierud- og Åstussene til stedet der kirken senere ble reist. Kirkebygget av stein er bygget i eldre romansk stil og er en langkirke på 30 meter. I begynnelsen var det ikke noe tårn på kirken, det var jordgulv og svært få vinduer. Først i 1631 ble det bygget tårn på kirken. Tårnet var plassert midt på kirkebygget med fire tårn rundt. Av kirkens inventar ble spesielt døpefonten nevnt. Den er

Altertavlen fra 1783 er en barokktavle i to deler og malt av to helt forskjellige kunstnere. Prekestolen er også fra 1783 og har rike utskjæringer i rokokkostil.

På hver side av kirken, på høyde med prekestolen er det to små kapell. Et av kapellene er viet til jomfru Maria og det andre til Hellig Olav. Glassmaleriene i de små kapellene er malt av Victor Sparre. Jomfru Maria står sentralt i kirkens historie, fortalte Sissel Skeide.

Etter 1884 har Sande kirke vært i menighetens eie og det har siden den gang blitt gjort flere endringer i kirkens interiør. I 1923 ble murene pusset og hvitkalket. Skipet som henger i kirken ble gitt som gave i forbindelse med 1000 årsjubiléet.

Etter den innholdsrike beretningen om kirken og dens historie, ble koret «De damene» introdusert. Koret ble etablert i 2005 og består av 12 damer som synger acapella. Repertoaret denne kvelden besto i hovedsak av svenske og norske viser og folketoner, samt innslag av eldre og nyere engelske sanger.

Konserten åpnet med sangen «Fragile» av Sting for deretter å svinge over til bl.a. «Visa från Utanmyra», «Å vesle Kari vår» og «Nature boy». En flott avslutning og verdig en konsert i en middelalderkirke var framføringen av salmen «Deilig er jorden» i korets eget arrangement. Det store kirkerommet med sin særegne og gode akustikk var en flott ramme for koret som ga oss en helt spesiell opplevelse denne junikvelden.

Gert Olav Green takket koret samt omviser og kirketjener med blomster og litt godsaker.

Ref. Anne K Høstmælingen