Tur til Styrvoll kirke i Lardal – Torsdag 06.06.2019

Torsdag 6.juni 2019 inviterte Torsdagskonsertene i samarbeid med Hof Historielag til konsert og omvisning i den gamle middelalderkirken Styrvoll kirke i Lardal.

Det var frammøte ved Best bensinstasjon i Hof hvor vi fylte opp bilene og kjørte til Lardal i vakkert sommervær.

Åse Marie Green ønsket velkommen til de mange fremmøtte på vegne av arrangørene, og deretter presenterte hun kveldens program.

Først ville det bli presentasjon av Lardal kantori ved musikalsk leder Kjell Håkestad etterfulgt av konsert, deretter omtale av Styrvoll kirke og omvisning ved tidligere kirkeverge Ove Bjerrefjord.

Torsdagskonsertene har arrangert adskillige konserter i middelalderkirker i Vestfold, men det er første gang Torsdagskonsertene har lagt et arrangement til denne kirken, kunne Åse Marie fortelle.

Kjell Håkestad introduserte med tydelig stolthet koret Lardal kantori. Koret har medlemmer fra Lardal, Kongsberg, Sandefjord, Larvik og Porsgrunn. Koret har et bredt repertoar og har holdt konserter i ulike land og i mange ulike sammenhenger, bl.a. i Vasa domkirke i Gøteborg og i England, hvor de skal over for 17 gang til samme sted for å synge norske julesanger. De skal også synge i Norges ambassade i London.

Kveldens program ga oss en fin variasjon av korsang med bl.a. en tekst fra Bibelen og en tekst av André Bjerke, begge tonesatt av dirigenten. Videre en kveldssalme med tekst av Åse Marie Nesse, tonesatt av Gunnstein Draugedalen. I tillegg fikk vi høre en svensk sommersalme, en korsats fra Camille Saint Saens juleoratorium og flere andre godbiter. Til avslutning sang koret en pilegrimsvelsignelse. Åse Marie takket på vegne av arrangørene og overrakte blomst til dirigenten og konfekt til koret.

Deretter ble ordet gitt til Ove Bjerrefjord som ga til beste en fin beretning om Styrvoll kirkes historie. Det er lite dokumentasjon om denne lille vakre kirken, men han kunne fortelle at byggestilen vitner om tidfestelse mellom 1100 og 1200. Kirken ble viet til St. Laurentius på samme måte som en rekke andre kirker i Norge fra samme periode. Etter reformasjonen var den anneks til Svarstad. Spesielt ved kirken er at den er den mest autentiske av middelalderkirkene våre. Selve alteret er i stein og sies å være svært gammelt. Altertavlen antas å være fra 1665. Svarstad kirkes altertavle er nesten identisk med den som er i Styrvoll kirke. Båten som henger kirken er et krigsskip, og det er litt uvanlig, ifølge Ove Bjerrefjord.

Etter en årrekke i greven av Jarlsbergs eie ble kirken solgt til lokale bønder i 1776 for 350 riksdaler. Kommunen overtok kirken i 1867. På 1870-tallet ble kirken restaurert og er siden blitt tatt godt vare på. De seneste restaureringsarbeidene ble foretatt frem mot 800-årsjubiléet i 1975.

Ref. Anne K H