Ødegården i Vassås

 Restene av en ødegård fra  middelalderen ble oppdaget høsten 1999 i Vassås – i skogen under Nordre Gran. Flere i bygda har sett  steinrekker, hauger og underlige formasjoner i terrenget under Gransåsen.   I 2002 begynte arkeologene sine utgravninger av gårdsanlegget. Spennende funn ble gjort – det var første  og eneste gang det var funnet et helt gårdsanlegg fra middelalderen i Vestfold. Gårdsanlegget består av steingjerder, hustuft, åkrer, rydningsrøyser og koksteinhaug m.m. Fordi området kun har vært benyttet til skog og beitemark i flere hundre år har anlegget nærmest blitt liggende urørt. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Hof kommune, Hof Historielag, grunneier, Universitetets kulturhistoriske museer, Norsk Institutt for kulturminneforskning og Vestfold fylkeskommune.

Det var historielagets styremedlem, nå avdøde  Kjell Andresen som ble ivrig pådriver i prosjektet. Han ryddet skog og påviste funn for arkeologene. Han holdt interessen oppe i historielaget og  representerte laget i prosjektgruppa. Han var utrolig kunnskapsrik og en entusiastisk formidler  for skoleklasser og andre grupper. I 2006 mottok han Vestfold fylkeskommune kulturminnepris, og 2008 fikk han Hof kommunes kulturpris for sitt utrettelige arbeid.

Historielaget vil kunne bidra med å holde anlegget oversiktlig og å vise området til bl. a. skoleklasser. Det gjenstår å få opp skilt i området.

Hof-Minne 2002 og 2003 har fyldige artikler. Se også «Digitalt fortalt«. Her er noen av fotografiene som Jan Grønseth har tatt:

Denne bildekrusellen krever javaskript.