Sem kirke

 Sem kirke (2)Referat fra «Ut i det blå»-tur i samarbeid med Torsdagskonsertene, torsdag 12. juni

Torsdag 12. juni arrangerte Torsdagskonsertene i samarbeid med Hof Historielag tur til Sem Kirke. Kun 12 personer deltok. Middelalderkirken fra 1018 framstår nå ferdig restaurert innvendig etter omfattende arbeider de 3-4 siste årene.

Kirken har en spesiell plass nå i grunnlovsjubiléet gjennom tilknytningen til Jarlsberg Hovedgård.

Den dyktige Tønsberg-guiden Anne Lise Flågåstadlykkja Wold tok vel imot oss inne i kirken og foredro om kirkens lange historie fra 1018 og fram til i dag. Sem kirke er Vestfolds eldste kirke i romansk stil. Vikenområdet ble kristnet tidligere enn andre steder i landet, og hun fortalte at 15.mai 1018 var Olav den Hellige til messe i Sem kirke. Flere dramatiske kongebesøk hadde funnet sted i kirken gjennom tidene. Harald Gille gikk i 1129 jernbyrd for å bevise at han var bror til kong Sigurd Jorsalfare, og det var enten i Sem kirke eller i St. Olavskirken at Erling Steinvegg i 1204 bar jernbyrd for å bevise at han var sønn til Kong Magnus Erlingsson. Det siste kongebesøket, trolig mindre dramatisk, var i 1999 i anledning kirkens 900 års jubileum.

Guiden foredro så om kirkens inventar og utsmykning. Krusifikset av gips fra 1300 er kirkens eldste gjenstand, og altertavlen er et mesterverk i treskjæring fra senrenessansen og dessuten full av symbolikk, med et moderne maleri av Håkon Stenstadvold fra restaureringen i 1956. Prekestolen i tre var fra 1591. Sentralt plassert i koret så vi trefigurer som framstilte bl.a. en madonnafigur, en biskop og St.Katarina av Alexandria. Sem kirke har også et flott orgel fra 1772, et Gloger-orgel av samme type som i Kongsberg kirke. Orgelet var en gave fra Frederik Christian Otto, greve av Wedel Jarlsberg (1718-1776). Tidligere var det to gallerier over hverandre i kirken, nå er det bare et. Stamhusbesitteren har egen plass på galleriet, en gammel skikk fra den tid da det var grevskap der. Grevskapet eide kirken, men ga kirken til Tønsberg. Avslutningsvis fikk vi før avreise til Tønsberg en kort innføring i domkirkens historie og deretter overrakte Gert Olav Green blomster og takket guiden for hennes gode innføring i Sem kirkes historie ledsaget av interessante fortellinger og anekdoter.

Utenfor kirken ble vi vist gravkapellet til familien Wedel Jarlsberg som ligger i tilknytning til selve kirken. Her hviler bl.a. Eidsvollsmannen og statsmannen grev Herman Wedel Jarlsberg med sin hustru, grevinne Karen, datter av Peder Anker til Bogstad.

I Tønsberg domkirke opplevde vi en mektig konsert med jentekoret under ledelse av dirigent Runa Skramstad. Organist Tonny Krokengen ledsaget koret på orgel og klaver. Konserten var Runa Skramstads siste konsert med Tønsberg domkirkes jentekor og konserten ble avsluttet med den tradisjonelle sangen, Irish Blessing.

Ref.: Anne K. Høstmælingen