Tur i Hof sentrum

«Bli kjent i bygda di». Rusletur i Hof sentrum, 6. juni 2022

Årets første tur, «Bli kjent bygda di», ble planlagt for 2 år siden, men ble avlyst både i 2020 og 2021. I år var det takk og lov ingen begrensninger å tenke på, annet enn været, men det har man aldri kontroll på. Dagen åpenbarte seg med godt og varmt vær, slik vi er vant med på denne dagen. Gåturen gikk følgelig som planlagt, 2.pinsedag. Oppmøtet var bestemt til bensinstasjonen Best kl.12.30 med anbefaling om å ta med mat, drikke og sitteunderlag.

Turen var lagt opp som en rusletur i området til rode 13 i Kulturminneregistreringsprosjektet, rundt i Hof sentrum med siste stopp og kafferast på Kolstadhaugen, i «skauhagan» til Hans Arne Lysaker.

Mange av Hof Historielags medlemmer samt flere andre møtte opp, og særlig var det flott at de to som hadde registrert kulturminnene innenfor roden, Kolbjørn Grønseth og Inger Rinde Hvaal, hadde anledning til å følge med rundt.

På oppmøtestedet (bensinstasjonen Best), er det registrert to minner, Jansensaga og Hof stasjon. John Wallumrød og Anne Kristine Høstmælingen fra styret vekslet på å referere fra det som er nedtegnet fra tidligere, og flere i turfølget hadde historie og historier å fortelle i tillegg. Deretter fortsatte følget til postkontoret, banken, ysteriet, E-verket og Herredshuset, alle registrerte minner i samme vei, nemlig Hofslundveien. Mye er forandret i denne veien over tid, og de fleste av de nevnte byggene har i dag andre funksjoner, er revet eller er ombygd til leiligheter.

Hof Handelslag var neste stopp. Det ble stiftet i 1869 under navnet Hoffs Husholdningsforening. De første årene foregikk handelen på Søndre Voll, men alt i 1870 ble den gamle hovedbygningen på gården Rovenes kjøpt. Den ble satt opp der hvor handelslaget seinere holdt til og ble tatt i bruk 3. januar 1872. Hofs innbyggere i alle aldre hadde et forhold til denne forretningen, og den var som en institusjon å regne i tidligere år.

Området Springvannsløkka og Hofs tusenårssted, på tomta til det tidligere forsamlingslokalet Solvang, ble behørig kommentert ved neste stopp. Mange hendelser og tilstelninger av ulikt slag har funnet sted her, både i fredstid og under siste krig.

Neste omtalte registrering var det tidligere bedehuset, Anna Lindseths Minde. Det ble revet i 1986, og et nytt menighetshus, Hof Menighetshus, ble reist og innviet i 1989 på samme sted.

Følget fortsatte så bortover i Thorshaugveien, hvor det tidligere var flere forretninger og virksomheter, bl.a. en trevarefabrikk, Hvaal Trevare, en konfeksjons- og broderiforretning, Hillborg Lindseths forretning, og den legendariske sportsforretningen til Johan Lysaker, «Skiberg».

 Johan Lysaker var en kjent sportsutøver, en ivrig fotograf og en krumtapp i mye av det som rørte seg i bygda når det gjaldt sport, og hans forretning var en viktig leverandør av sykler, ski og skøyter. I samme «gate» er det også registrert en liten bensinstasjon, først kalt Mil bensinstasjon da den ble etablert i 1939. I 1960 ble den en BP-stasjon. Nær stasjonen lå stoppestedet for bussen til Lågendalsruta.

Mange i følget bidro underveis med minner, muntre historier og betraktninger, til alles fornøyelse. Det siste registrerte minnet som ble passert på rundturen, var lageret til firmaet Sigurd Kolstad, før følget inntok «skauhagan» til Hans Arne Lysaker.

Sosialt samvær i «skauhagan» etter rusleturen. Foto: Per Kr. Gurrik

Hans Arne L og Ranveig Juul hadde i forkant og med stor iver og gjestfrihet lagt ned mange timers arbeid for å gjøre området innbydende med krakker og stoler. Ranveig, i tillegg til Ragnhild Brotnow og Anne K. Høstmælingen fra styret, bidro med hjemmebakst.

Kafferast og hyggelig sosialt samvær, med oppfriskning av kunnskap om kjente steder og bygninger i lokalmiljøet og gjensyn med gamle kjente, ble en fin avslutning på en solfylt og varm dag.

En oppfordring til slutt: Gå inn på Hof Historielags hjemmeside og se på registreringene i rode 13 i Kulturminneregistreringsprosjektet. Der finner dere detaljerte opplysninger, kart og bilder om registrerte kulturminner i området. 

Anne Kristine Høstmælingen