Stiftelsen Eidsfos hovedgård

EIDSFOS HOVEDGÅRD
Eidsfoss er karakterisert som et lite Røros i Vestfold. Stedet er bygget opp rundt det gamle jernverket Eidsfos Verk, etablert i 1697. Eidsfos Hovedgård ble bygget som verkseierbolig i ca. 1750 og ble fredet i 1923. Både hovedbygning og parken er under kontinuerlig restaurering, overvåket av Riksantikvaren. Eidsfos Hovedgård  har i de siste 15 årene vært leid ut til selskapsarrangører. Hovedgården er et populært sted for møter, konferanser og selskaper. Grunnflaten er på ca 400 m² og kapasiteten er ca 120 gjester til bords. Fra høsten 2014 er ny driver i gang.

1990 overtok Stiftelsen Eidsfos Hovedgård bygningen og Kavalerfløyen med bakerstue, verksted, leiligheter og vognskjul. Våren 2010 ble gulvet i hallen skiftet ut. Storstua fikk ny tapet, rekonstruert i samarbeid med fagpersoner. Hovedøra er reparert. Samtidig pågikk arbeid med avfukting for å redusere problemer med fukt og sopp. Huset ble malt  sommeren 2014.

Organisasjoner som er representert i i stiftelsens styre:

  • AS Eidsfos Verk
  • Fortidsminneforeningen avd. Vestfold
  • Hof Historielag
  • Hof kommune
  • Stiftelsen Gamle Eidsfos

 Les om Christine Marie Klein (1766-1849), senere Madame Cappelen, frue på Eidsfos Hovedgård i Hof-Minne 2001 og 2010. Hun regnes som Norges første kvinnelige botaniker og skrev en liten floraliste som for noen år siden ble funnet ved Botanisk Museum.

 Hvert år er det kunstutstillinger på Eidsfos Hovedgård med forskjellige kunstnere. 

Historielaget vil komme med en oppfordring til medlemmene: Eidsfos Hovedgård trenger flere gode hjelpere. Dette gjelder bemanning av utstillingene og særlig hagen som i stor grad er avhengig av dugnadsinnsats. Ønsker dere å gjøre en innsats for at vi fortsatt skal kunne ha utstillinger på Hovedgården med en velstelt renessansehage; ta kontakt med: Aud-Marit Lillehof: aud-m-li@online.no .

2014. Eidsfos Hovedgårds hage er med i Norsk Hageselskap store arrangement «1000 åpne hager» som ble arrangert søndag 10. august. Det var 151 besøkende som gledet seg over den flotte hagen. Peder Cappelen (Kim Hjardar) holdt 1814-tale til almuen på Eidsfos om situasjonen i august 1814 og Marie Cappelen (Astrid Bryde) fortalte om de forskjellige delene av haven sin og om sitt arbeid som botaniker.

2 bilder fra arrangementet «1000 åpne hager» i august 2014. Fotograf: Ulrikke G. Narvesen, Jarlsberg avis

Andre bilder fra Hovedgården:

Denne bildekrusellen krever javaskript.