Nr. 150771. FW, 1965.

På venstre side: bedehuset, Skansen, – , Utheim, På høyre side: Skogvang, Fjellheim, Hvål trevare, Tunbakken, Bjerke