Nr. 150772. FW, 1965.

Solheim, Hof handelslag. Til høyre: Fogstua