Nr. 150773. FW, 1965.

Hof sparebank. Til høyre: Nyvoll