Nr. 150775. FW, 1965.

Nordre Voll (gnr. 70, bnr. 2)