Nr. 150777. FW, 1965.

Søndre Voll (gnr. 70, bnr. 1)