Nr. 150782. FW, 1965.

Østre Vike (gnr. 3, bnr. 7)