Nr. 150788. FW, 1965.

Øverst i bildet: Thorshaug, deretter Skogvang, Fjellheim, Hvål trevare. Til høyre: Lund.