Nr. 150801. FW, 1965.

Østerud (under Kolstad; gnr. 2, bnr. 32)