Nr. 150806. FW, 1965.

Kolstadhaugen. Til høyre: Kolstad (gnr. 2, gnr. 10)