Nr. 150813. FW, 1965.

Øvre Gurrik (gnr. 43, bnr. 1)