Nr. 150814. FW, 1965.

Nedre Gurrik (gnr. 43, bnr. 3)