Nr. 150815. FW, 1965

Gurrik. Søistua (gnr. 43, bnr. 4)