Nr. 150816. FW, 1965.

Grønset (gnr. 44, bnr. 3.) Bak; Søndre Grønset (gnr. 44, bnr. 1)