Nr. 150817. FW, 1965.

Rønneberg (gnr. 68, bnr. 1)