Nr. 150823. FW, 1965.

Søndre Grønset (gnr. 44, bnr. 1) Til høyre: Grønset (gnr. 44, bnr. 3)