Nr. 150835. FW, 1965.

Østre Lian (gnr. 45, bnr. 4)