Nr. 150846. FW, 1965.

Nordre Nau (gnr 75, bnr. 1 eller2?)