Nr. 150848. FW, 1965.

Søndre Nau (gnr. 75, bnr. 6)