Nr. 150851. FW, 1965.

Vassås kirke, Vassås skole. Til høyre: Kirkebø og del av Guran