Nr. 150872. FW, 1965

Solbakken (nederst i Nauveien, nedbrent)