Nr. 150873. FW, 1965.

Hegna (gnr. 75, bnr. 1) (Nordre Nau)