Nr. 150879. FW, 1965

Søndre Grennes (gnr. 50, bnr. 1)