Nr. 150880. FW, 1965

Nordre Grennes (gnr. 50, bnr. 4)