Nr. 150882. FW, 1965

Grennes-Rønningen (gnr. 50, bnr. 7)