Nr. 150884. FW, 1965

Øvre Eikenes (gnr, 49, bnr. 2)